سجاده ای که دلش آسمان می خواست.

سلام که نام مبارک اوست.
سجاده ای که دلش آسمان می خواست.

خدا می داند چقدر دست به دامان زائران نور شدم.
رد همه ی کاروان هایی که به چشمه نور می رفت را گرفتم و به همه سلام دادم.
سلام دادم که به تو برسانند...
آن ها که بازگشته اند بی جواب بوده اند و آن ها که جواب گرفته اند هرگز باز نگشته اند.

بهانه های دلتنگی
مرا زیبا به خاطر بسپار...

۶ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است


اگر همسایه مسجد صدای اذان را بشنود و برای نماز جماعت حاضر نشود،

نمازش به کمال نمی رسد.

امام محمد باقر علیه السلامنور
۲۹ مهر ۹۲ ، ۲۳:۱۹ ۴ یاالله

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِینَ.

بر نمازها مواظبت و توجه کامل داشته باشید و 

به خصوص نماز وسطی (صبح) و به طاعت خدا قیام کنید.

Maintain with care the [obligatory] prayers and [in particular] 

the middle prayer and stand before Allah, devoutly obedient.

سوره بقره- آیه ی ۲۳۸نور
۲۸ مهر ۹۲ ، ۱۶:۰۴ ۳ یاالله


نور
۲۳ مهر ۹۲ ، ۰۳:۰۷ ۵ یاالله

ساعت 11 شب است و اوتوبوس هنوز برای نماز نگه نداشته است.

همه ساکت و صامت خفته اند و کسی دم بر نمی آورد که نماز...

از گردنه های فردوس گذشتیم و اما آیا می توانیم از گردنه های صراط هم بگذریم؟

ار آینه تا پنجره- نرجس خاتون آیتینور
۲۰ مهر ۹۲ ، ۱۰:۱۹ ۱۲ یاالله


الهی،

آن که در نماز جواب سلام نمی شنود، هنوز نمازگزار نشده.

ما را با نمازگزاران بدار!نور
۱۵ مهر ۹۲ ، ۱۶:۱۷ ۶ یاالله


نور
۱۲ مهر ۹۲ ، ۱۱:۳۶ ۲ یاالله