سجاده ای که دلش آسمان می خواست.

سلام که نام مبارک اوست.
سجاده ای که دلش آسمان می خواست.

خدا می داند چقدر دست به دامان زائران نور شدم.
رد همه ی کاروان هایی که به چشمه نور می رفت را گرفتم و به همه سلام دادم.
سلام دادم که به تو برسانند...
آن ها که بازگشته اند بی جواب بوده اند و آن ها که جواب گرفته اند هرگز باز نگشته اند.

بهانه های دلتنگی
مرا زیبا به خاطر بسپار...

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است


از رحمت خدا به دور است کسی که نماز صبح را چندان به تأخیر بیندازد تا ستاره ها دیده نشوند و 
نماز مغرب را به قدری به تأخیر بیاندازد تا ستاره ها نمایان شوند.

حضرت مهدی(عج)نور
۰۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۶:۴۰ ۳ یاالله