سجاده ای که دلش آسمان می خواست.

سلام که نام مبارک اوست.
سجاده ای که دلش آسمان می خواست.

خدا می داند چقدر دست به دامان زائران نور شدم.
رد همه ی کاروان هایی که به چشمه نور می رفت را گرفتم و به همه سلام دادم.
سلام دادم که به تو برسانند...
آن ها که بازگشته اند بی جواب بوده اند و آن ها که جواب گرفته اند هرگز باز نگشته اند.

بهانه های دلتنگی
مرا زیبا به خاطر بسپار...

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است


نور
۲۶ آذر ۹۲ ، ۱۳:۴۴ ۴ یاالله

وقتی ندا می آید "حی علی الصلوه"

خیلی وقاحت میخواهد که خدا شما را به نماز بخواند و

شما چشم در چشم دیگران بدوزید و توجه نکنید.

رهبر انقلابنور
۰۳ آذر ۹۲ ، ۱۷:۰۹ ۱۲ یاالله